Warning: Illegal string offset 'd_file' in /home/ziolekeasy/ftp/pacefoundation.com/application/layouts/scripts/default.phtml on line 107
PROJEKTY

PROJEKTY

PACE Foundation realizuje projekty, których nadrzędnym celem jest promocja polskiego szkolnictwa wyższego w Chinach. Koncentrują się one wokół 4 strategicznych obszarów:

 

OBSZAR

       CEL STRATEGICZNY

INFORMACJA I PROMOCJA
 • DŁUGOFALOWA BUDOWA ŚWIADOMOŚCI MARKI „POLSKA”
 • KOMUNIKOWANIE PRZEWAG KONKURENCYJNYCH POLSKIEGO SYSTEMU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
 • PROMOCJA WYBRANYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH
REKRUTACJA
 • ZWIĘKSZENIE LICZBY CHIŃSKICH STUDENTÓW PODEJMUJĄCYCH NAUKĘ NA POLSKICH UCZELNIACH WYŻSZYCH
 • ZWIĘKSZENIE LICZBY PROGRAMÓW WYMIAN STUDENCKICH I NAUKOWYCH
 • ZWIĘKSZENIE LICZBY PARTNERSTW MIĘDZYUCZELNIANYCH
KARIERA
 • ZWIĘKSZENIE LICZBY CHIŃSKICH STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW, ZDOBYWAJĄCYCH DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE I PODNOSZĄCYCH SWOJE KWALIFIKACJE W POLSCE
 • ZWIĘKSZENIE LICZBY PARTNERSTW MIĘDZY UCZELNIAMI A BIZNESEM W WYMIARZE LOKALNYM
  I MIĘDZYNARODOWYM
INWESTYCJE
 • ZWIĘKSZENIE ŚWIADOMOŚCI POTENCJAŁU INWESTYCYJNEGO POLSKI W CHINACH, ZWŁASZCZA W OBSZARZE INNOWACJI, BADAŃ I ROZWOJU, NOWOCZESNYCH USŁUG ITP.