PAKIETY

PAKIETY

Aplikuj na studia na renomowanych uczelniach za jedyne 2,000 RMB! Cena zawiera m.in. opłatę rekrutacyjną (200 EUR) pobieraną przez uczelnię, test językowy PACE,  rekomendację odnośnie wyboru uczelni i odpowiedniego kierunku studiów, monitoring procesu oceny kandydata,oraz rekomendację ewentualnych dodatkowych programów nauczania. Opłata rejestracyjna i aplikacyjna są wliczane do każdego pakietu studenckiego – START PACK, ECONOMY, BUSINESS.

Tabela opłat rejestracyjnych dotyczy procedury aplikowania maksymalnie na 1 kierunek studiów. Każdy kolejny kierunek wiąże się z dodatkowymi opłatami aplikacyjnymi w wysokości min. 200 EUR (w zależności od wymagań aplikacyjnych poszczególnych uczelni). Więcej informacji o procedurze aplikacyjnej na więcej niż 1 kierunek studiów udzielają konsultanci PACE.

Uwaga! Opłaty rejestracyjne i aplikacyjne nie gwarantują przyjęcia na wybrany kierunek studiów. Decyzja o akceptacji kandydata jest podejmowana przez poszczególne uczelnie na podstawie dokumentów, ocen kandydata ze szkoły średniej i wyników egzaminów.