AKTUALNOŚCI

20.01.2014

Rekomendacja Ambasady RP w Pekinie dla wspierania promocji polskiego szkolnictwa wyższego w Chinach

Pan Ambasador Tadeusz Chomicki dostrzega ogromną potrzebę kontynuowania zintegrowanych działan informacyjnych i promocyjnych w Chinach dotyczących polskiego szkolnictwa wyższego.

Jednostką, która uzyskała patronat i rekomendację Ambasady RP w Pekinie dla wspierania tych działań jest Fundacja Współpracy i Wymian Akademickich PACE, która pomaga tworzyć przyjazny klimaty edukacyjny w Polsce i podnosić świadomośó wysokiej jakości edukacji oferowanej przez polskie szkoły wyższe.

 
FILMY: