AKTUALNOŚCI

28.06.2013

PACE Foundation w Pekinie - debata na temat edukacji

24 czerwca br. w Pekinie odbyła się debata poświęcona edukacji i współpracy akademickiej między Polską a Chinami. W spotkaniu wzięli udział m.in. Pan Tadeusz Chomicki,Ambasador  RP w Pekinie Pani Daria Lipińska-Nałęcz, Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także przedstawiciele chińskich i polskich organizacji wspierających szkolnictwo wyższe, m.in. PACE Foundation i China Scholarship Council.

Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowej współpracy między obydwoma krajami w obszarze edukacji, a także dyskusja na temat mocnych i słabych stron poszczególnych rozwiązań. Przedstawiciele obydwu krajów wyrazili chęć kontynuowania wspólnych projektów akademickich (takich jak np. programy 2 + 2).
FILMY: