AKTUALNOŚCI

22.04.2013

PACE Foundation na I Forum Regionalnym Polska-Chiny

Zintegrowana koncepcja promocji polskich uczelni wyższych, poprawa stanu przygotowania uniwersytetów do przyjmowania kandydatów z Chin oraz wsparcie studentów w obszarach okołoedukacyjnych – to główne wnioski płynące z dyskusji toczących się podczas części edukacyjnej I Forum Regionalnego Polska-Chiny, 22 kwietnia 2013 r. w Gdańsku.

Bartosz Ziółek, przedstawiciel PACE Foundation poprowadził spotkanie z uczelniami wyższymi na temat głównych trendów związanych z prowadzeniem skutecznych działań na rynku chińskim w obszarze promocji, nawiązywania długofalowej współpracy naukowej i rekrutacji kandydatów na studia. Dodatkowo, w ramach warsztatów edukacyjnych, w których wzięli udział m.in. przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i China Scholarship Council, PACE Foundation przedstawiła wyniki swoich najnowszych analiz dotyczących efektywności kosztowej popularnych destynacji edukacyjnych na świecie. Dziś, Polska jest jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc do studiowania, głównie ze względu na bardzo dobry stosunek jakości oferowanych programów edukacyjnych do kosztów nauki i życia.

Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego oraz Chińskie Ludowe Stowarzyszenie Przyjaźni z Krajami Zagranicznymi. Forum zostało objęte oficjalnym patronatem Prezydenta RP – Bronisława Komorowskiego. Więcej informacji: www.forum2013.pomorskie.eu

Krótkie podsumowanie najważniejszych wniosków, płynących z obu prezentacji i towarzyszących im dyskusji:

1. Polska i polskie uczelnie niewątpliwie mogą być atrakcyjnym miejscem do studiowania dla kandydatów z Chin:

 • bardzo korzystny stosunek kosztów do jakości,
 • rządowe porozumienie o współpracy akademickiej między Polską a Chinami, wskazujące chińskim uczelniom i kandydatom „właściwe” kierunki migracji edukacyjnej,
 • położenie w Unii Europejskiej,
 • bezpieczeństwo i stabilność społeczna, ekonomiczna, polityczna,
 • ponad 200 programów w języku angielskim itd.

2. Wobec niskiej świadomości marki „Polska” na rynku chińskim, skutecznym rozwiązaniem wydaje się być model oparty na współpracy pomiędzy uczelniami, instytucjami rządowymi i pozarządowymi. Na tym tle korzystne wydaje się być:

 • Organizowanie wspólnych projektów targowych w Chinach (pod wspólną marką „Polska”),
 • Korzystanie ze wspólnej platformy komuniakcyjnej (np. strony Fundacji, która umożliwia prezentowanie ofert poszczególnych uczelni czy aplikację online),
 • Tworzenie wspólnego obiegu informacji (np. informacje o wizytacjach chińskich uczelni),
 • Organizowanie spotkań wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk z uczelniami, instytucjami rządowymi i pozarządowymi,
 • Organizowanie dodatkowych szkoleń, warsztatów związanych z tematyką współpracy Polska-Chiny.

3. Skuteczna rekrutacja kandydatów z Chin na polskie uczelnie powinna opierać się na:

 • Kompleksowej i zintegrowanej strategii promocyjnej na rynku chińskim, prowadzonej nie tyle przez same uczelnie, co przez zewnętrznych koordynatorów (instytucje rządowe, pozarządowe),
 • Lepszym przygotowaniu polskich uczelni do przyjmowania kandydatów z Chin (m.in.dziekanaty, kadry mówiące po angielsku),
 • Modyfikacjach regulacji prawnych w obszarze m.in. procedur wizowych (możliwość organizowania kursów przygotowawczych w ramach wizy studenckiej),
 • Wsparciu kandydatów w obszarach okołoedukacyjnych (proces wizowy i aplikacyjny na studia, zakwaterowanie, transport, opieka medyczna itd.).

4. Silna pozycja krajów anglojęzycznych na rynku chińskim jako atrakcyjnych destynacji edukacyjnych, skutkuje odpływem najlepiej przygotowanych kandydatów do USA, Kanady, Australii czy Wielkiej Brytanii.  Z kolei niska świadomość marki „Polska” może skutkować napływem relatywnie mniej „zdolnych” studentów z Chin na polskie uczelnie. Wobec tego zasadnym wydaje się rozbudowywanie oferty kursów przygotowawczych (językowych i innych) i dostosowywanie programów studiów do potrzeb chińskiego kandydata (np. dodatkowe lekcje języka angielskiego).

Obejrzyj film:

 


FILMY: