WIZYTA NA ZAGRANICZNEJ UCZELNI

Fundacja PACE koordynuje wizytacje chińskich uczelni w Polsce oraz polskich w Chinach. Jeśli są Państwo zainteresowani wyjazdem do Chin lub zaproszeniem do siebie przedstawicieli chińskich szkół w celu podpisania partnerstw, prosimy o kontakt z Fundacją.