SZKOLENIA

Zapraszamy do udziału w szkoleniach na temat prowadzenia działań rekrutacyjnych i promocyjnych w Chinach. Zajęcia przeznaczone są przede wszystkim dla uczelni wyższych, zorientowanych na pozyskiwanie studentów z Chin oraz współpracą naukową z chińskimi ośrodkami. Fundacja prowadzi także warsztaty dla przedstawicieli samorządowych i innych instytucji zainteresowanych promocją i budowaniem wizerunku na rynku chińskim.

Tematyka szkoleń:

Prowadzenie rekrutacji w Chinach

  • Efektywne ścieżki rekrutacji chińskich studentów: jak to robią najlepsi?
  • Aspekty formalne rekrutacji
  • Najczęściej popełniane błędy
  • Nowoczesne kanały dotarcia do grup docelowych

Budowanie marki uczelni w Chinach

  • Dlaczego Chiny? Wstęp do pozycjonowania uczelni w Chinach
  • Co promować? – optymalne strategie i kanały komunikacji
  • Budowa oferty uczelni i zwiększanie jej atrakcyjności

Trendy i prognozy dotyczące mobilności edukacyjnej Chińczyków

  • W poszukiwaniu wartości dodanej: niszowe specjalizacje, międzynarodowe programy i krótkie wymiany

 

Zapraszamy do kontaktu z Fundacją w celu zapoznania się z pełną ofertą szkoleniową.