UCZELNIE

Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów (GFKM)

Gdańsk

Języki wykładowe: angielski, polski

Rok założenia: 1990

Jest czołową firmą szkoleniowo-doradczą w Polsce, specjalizującą się w szkoleniach dla kadry kierowniczej oraz personelu średnich i dużych firm polskich i międzynarodowych. Szkolenia prowadzi również w Szwecji, Holandii, Belgii, Danii, Szwajcarii, na Litwie, Łotwie, w Rosji i Estonii. GFKM świadczy również usługi doradcze z zakresu zarządzania.

Studia Executive MBA GFKM zostały wyróżnione tytułem "klasa mistrzowska" w ratingu programów MBA prowadzonym przez SEM Forum i Rzeczpospolitą.
Program był wielokrotnie nagradzany za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca w rankingu studiów MBA w Polsce prowadzonym przez tygodnik Wprost.
Posiada akredytację SEM FORUM. Jest to jeden z 4 akredytowanych programów MBA w Polsce. GFKM jest organizatorem środkowo-europejskiej sesji globalnych studiów OneMBA dla około 100 menedżerów korporacji ponadnarodowych z 14 krajów świata. GFKM współpracuje z zagranicznymi partnerami: RSM Erasmus University, czołową szkołą zarządzania w Europie oraz IAE Aix-en-Provence Graduate School of Management. Partnerem krajowym jest Uniwersytet Gdański. GFKM posiada międzynarodową akredytację IQA (International Quality Accreditation) przyznawaną przez Central and East European Management Development Association (CEEMAN) wyróżniającym się instytucjom szkoleniowym w Europie.

Pozycja w międzynarodowych rankingach akademickich:

Ranking Eduniversal - 30. miejsce wśród najlepszych nieakademickich szkół biznesowych na świecie.

Pozycja w polskich rankingach akademickich:

Ranking studiów MBA "Wprost" - 2. i 3. miejsce

Liczba studentów:
5000
Liczba zagranicznych studentów:
0
Liczba wydziałów:
1
Liczba kierunków:
1
Liczba specjalizacji:
1
Liczba pracowników:
0