UCZELNIE

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych w Łodzi

Łódź

Języki wykładowe: angielski, polski

Rok założenia: 1997

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych (WSSM) oferuje unikalny w Polsce profil studiów w zakresie stosunków międzynarodowych. WSSM kształci przyszłych dyplomatów, pracowników służb dyplomatycznych, administracji rządowej i samorządowej czy struktur europejskich. Studenci WSSM mogą uczestniczyć w warsztatach dyplomatycznych i biznesowych prowadzonych przez wysokiej klasy ekspertów - polityków, dyplomatów i przedstawicieli biznesu. Szkoła oferuje też ciekawy pakiet specjalizacji filologicznych, wzbogaconych o moduły dodatkowe z zakresu stosunków międzynarodowych.

Pozycja w polskich rankingach akademickich:

Ranking szkół prywatnych miesięcznika "Perspektywy" 2012 - 21 miejsce

Liczba studentów:
2000
Liczba zagranicznych studentów:
0
Liczba wydziałów:
1
Liczba kierunków:
4
Liczba specjalizacji:
36
Liczba pracowników:
0