UCZELNIE

Akademia Medyczna w Łodzi

Łódź

Języki wykładowe:

Rok założenia: 1950

Uniwersytet Medyczny w Łodzi jest największą uczelnią medyczną w kraju i równocześnie jednym z wiodących osrodków badawczo-rozwojowych w kraju. Rocznie otrzymuje ponad 100 grantów badawczych oraz liczne kontrakty badawcze. Obecnie realizuje ponad 300 indywidualnych projektów badawczych. Uniwersytet Medyczny w Łodzi dysponuje ponad 1600 łóżkami szpitalnymi w 5 szpitalach, w których studenci mogą zdobywać praktykę oraz odbywać staże lekarskie. Uczelnia dysponuje najnowocześniejszą bazą dydaktyczną w kraju i oferuje wysokie standardy kształcenia zgodne z wytycznymi centralnymi i Unii Europejskiej. Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zajął 1 miejsce w Polsce pod względem zdawalności końcowego egzaminu lekarskiego.

 


Pozycja w międzynarodowych rankingach akademickich:

Webometrics Ranking of World Universities - 2707 position

Pozycja w polskich rankingach akademickich:

Ranking "Wprost"2012 - 1 position among public schools ; Ranking "Perspektywy" 2012 - 3 position among medical schools ;

Liczba studentów:
9500
Liczba zagranicznych studentów:
286
Liczba wydziałów:
5
Liczba kierunków:
17
Liczba specjalizacji:
8
Liczba pracowników:
2346