UCZELNIE

Politechnika Łódzka

Łódź

Języki wykładowe: angielski,polski,francuski

Rok założenia: 1945

Politechnika Łódzka jest jedyną uczelnią techniczną w regionie i jedną z najlepszych w kraju. W ramach uczelni działa Centrum Kształcenia Międzynarodowego, w którym studia prowadzone są w języku angielskim i francuskim. Uczelnia intensywnie współpracuje z biznesem, realizując m.in. projekty badawczo-rozwojowe na zlecenie przemysłu. W Politechnice Łódzkiej pracuje prawie1500 nauczycieli akademickich, a prowadzone przez nich badania w wielu dziedzinach nauki i technologii należą do czołowych w kraju i zagranicą. Dowodem tego są publikacje w najlepszych czasopismach, znaczący udział w pracach międzynarodowych stowarzyszeń oraz liczne medale i nagrody na światowych targach innowacji i wynalazków (np. Bruksela, Grenoble, Pittsburg).

 

Pozycja w międzynarodowych rankingach akademickich:

Ranking światowych uniwersytetów Webometrics - 960 pozycja

Pozycja w polskich rankingach akademickich:

Ranking "Perspektywy" 2012 - 8 pozycja

Liczba studentów:
20000
Liczba zagranicznych studentów:
0
Liczba wydziałów:
9
Liczba kierunków:
38
Liczba specjalizacji:
120
Liczba pracowników:
3000