UCZELNIE

Uniwersytet SWPS

Katowice, Poznań, Sopot, Warszawa, Wrocław

Języki wykładowe: polski, angielski

Rok założenia: 1996

Dwadzieścia lat temu trzech uczonych Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk połączyła jedna śmiała idea: nieodparta chęć stworzenia najlepszej uczelni w kraju. Profesorowie Andrzej Eliasz, Zbigniew Pietrasiński oraz Janusz Reykowski wyznaczyli sobie ambitne zadanie, którego realizacja wymagała trudnych decyzji, nieoczywistych wyborów oraz odwagi przy wytyczaniu nowych ścieżek na polskim rynku edukacji wyższej. Tak w 1996 roku powstała Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, dziś Uniwersytet SWPS.

Uniwersytet SWPS to:

  • 17 492 studentów
  • kampusy w pięciu miastach: Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach i Sopocie
  • wybitna kadra: 62 profesorów, 69 doktorów habilitowanych, 199 doktorów
  • 7 uprawnień doktorskich, 3 uprawnienia habilitacyjne,
  • 16 kierunków studiów licencjackich, 11 kierunków studiów Ii stopnia, studia doktoranckie w 5 dyscyplinach, ponad 160 kierunków studiów podyplomowych
  • prężnie działający ośrodek badawczy – w 2017 roku zrealizowała 417 projektów naukowych na kwotę ponad 39 mln zł

Jedną ze szkół Uniwersytetu SWPS jest Poznańska School of Form kształcąca projektantów. Fundacja PACE wspólnie z chińskim partnerem wspiera School of Form m.in. w rekrutacji studentów oraz tworzeniu programów łączonych.

Liczba studentów:
17492
Liczba zagranicznych studentów:
1244
Liczba wydziałów:
8
Liczba kierunków:
35
Liczba specjalizacji:
35
Liczba pracowników:
0