UCZELNIE

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Warszawa

Języki wykładowe: polski, angielski

Rok założenia: 1992

Akademia Finansów i Biznesu Vistula została założona w 1992 roku jako druga niepubliczna uczelnia wyższa w Polsce. Czerpie z tradycji i doświadczenia czterech ośrodków akademickich: Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości (pod tą nazwą pierwotnie powstała AFiB Vistula), Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej, Europejskiej Akademii Sztuk i Wyższej Szkoły Zarządzania, przyłączonych w latach 2012-2015.

AFBV oferuje 10 kierunków studiów licencjackich, magisterskich, inżynierskich oraz online, a także studia podyplomowe, doktorskie, programy MBA i Vistula Executive Education, czyli praktyczny wymiar edukacji dla menedżerów. Wszystkie kierunki są prowadzone również w języku angielskim. Uczelnia jest jednym z liderów innowacyjnego kształcenia. Jakość nauczania potwierdzają rankingi i międzynarodowe organizacje edukacyjne. W ostatnim rankingu magazynu „Perspektywy” Akademia Finansów i Biznesu Vistula została uznana za „Najbardziej Umiędzynarodowioną Uczelnię w Polsce”. Kapituła doceniła
otwartość na świat, wielokulturowość środowiska studenckiego i wysoki poziom programów studiów w języku angielskim.

Współpracujemy z ponad 130 firmami na świecie, a także z organizacjami międzynarodowymi. AFiB Vistula należy też do najważniejszych międzynarodowych stowarzyszeń na rzecz rozwoju nauki. Jak wskazuje raport ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA), w kategorii „Zarządzanie”, kierunek
prowadzony przez AFiB Vistula znalazł się na 1. miejscu – jego absolwenci zarabiają najwięcej w kraju!

 

Liczba studentów:
6000
Liczba zagranicznych studentów:
1000
Liczba wydziałów:
4
Liczba kierunków:
10
Liczba specjalizacji:
32
Liczba pracowników:
0