UCZELNIE

Akademia Leona Koźmiskiego

Warszawa

Języki wykładowe: polski, angielski

Rok założenia: 1993

 

Akademia Leona Koźmińskiego jest niepubliczną szkołą wyższą o szerokim profilu biznesowym, posiadającą pełne uprawnienia akademickie. Została założona w 1993 roku.  Oferuje studia pierwszego i drugiego stopnia w zakresie nauk ekonomicznych i humanistycznych, a także studia jednolite magisterskie w zakresie nauk prawnych.  Ofertę kształcenia uzupełniają liczne studia podyplomowe, w tym programy MBA, oraz studia doktoranckie. Można odbyć tutaj także trzystopniowe studia wyższe w języku angielskim.  

Od 2009 roku ALK jest klasyfikowana w prestiżowych rankingach edukacyjnych „Financial Times” – Business School Rankings, konkurując z najlepszymi uczelniami z całego świata. Ponadto od wielu lat zajmuje I miejsce wśród polskich niepublicznych szkół wyższych w rankingach edukacyjnych publikowanych m.in. przez miesięcznik „Perspektywy”, a także tygodnik „WPROST”. Jako pierwsza w Polsce otrzymała wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej za kształcenie na kierunku zarządzanie.  Obecnie najwyższą notę PKA posiadają jeszcze trzy kierunki prowadzone w ALK, tj. prawo, administracja oraz finanse i rachunkowość. 
KOŹMIŃSKI posiada też trzy najważniejsze akredytacje międzynarodowe: EQUIS, AMBA i amerykańską akredytację AACSB, którą ma zaledwie 5 proc. szkół biznesowych na świecie, w tym takie uczelnie jak Yale i Harvard University.
Akademia Leona Koźmińskiego posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w pięciu dyscyplinach: zarządzanie, ekonomia, prawo, finanse i socjologia. Zaś stopnia doktora habilitowanego w trzech obszarach: nauki o zarządzaniu, ekonomii i prawa. W ramach tzw. oceny parametrycznej jednostek naukowych dla badań w zakresie nauk ekonomicznych uzyskała najwyższą, pierwszą kategorię.

Oferta edukacyjna studiów wyższych obejmuje: zarządzanie (w języku polskim i angielskim), zarządzanie w wirtualnym środowisku, zarządzanie - socjologia biznesu i mediów, psychologia w zarządzaniu, zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw, finanse i rachunkowość (w języku polskim i angielskim), ekonomię oraz prawo i administrację. Od roku akademickiego 2016/2017 na uczelni realizowane są elitarne studia dwukierunkowe PRAWO I FINANSE.Najlepsza szkoła biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej według "Financial Times". 
 
Pozycja w międzynarodowych rankingach akademickich:

17

Miejsce w rankingu „Financial Times” z 2018 r. najlepszych na świecie studiów magisterskich w zakresie finansów. 

20

Miejsce w rankingu „Financial Times” z 2018 r. najlepszych na świecie studiów magisterskich w zakresie zarządzania. I 17 miejsce w Europie. 

43

Miejsce w rankingu „Financial Times” w 2018 r. najlepszych uczelni biznesowych w Europie. 

74 

Miejsce w rankingu „Financial Times” z 2018 r. najlepszych na świecie studiów Executive MBA. I 38 miejsce w Europie. 

200

wypromowanych doktorów i 20 przeprowadzonych habilitacji do czerwca 2018

633 

Tyle uczelni na świecie, do 2011 r. uzyskało akredytację AACSB, istniejącej od 1916 r. instytucji międzynarodowej The Association to Advance Collegiate Schools of Business, potwierdzającej jakość kształcenia menedżerskiego. Jest to akredytacja szczególnie ceniona na rynku amerykańskim, gdzie szczyci się nią ponad 500 uczelni, uznawana za najbardziej prestiżową na świecie. Wśród uczelni akredytowanych przez AACSB od 2011 r. jest Akademia Leona Koźmińskiego. 

131 

Tyle instytucji edukacyjnych na świecie, do 2011 r. uzyskało akredytację EQUIS, wydawaną przez European Foundation for Management Development (EFMD), instytucję powołaną w 1970 r. w celu potwierdzania jakości kształcenia menedżerów w Europie. Akademia Leona Koźmińskiego posiada akredytację EQUIS nieprzerwanie od 1999 r. 

185

Tyle programów MBA na świecie uzyskało akredytację Association of MBAs (AMBA). 4 polskie programy posiadają akredytację AMBA, w tym program MBA Akademii Leona Koźmińskiego, który uzyskał tę akredytację w 2008 r. 

87 

Tylko tyle uczelni biznesowych, spośród 14 tysięcy istniejących na całym świecie, posiada wszystkie 3 akredytacje, określane także jako Triple Accreditation lub Triple Crown. Wśród nich są INSEAD, IMD, London Business School, a także Akademia Leona Koźmińskiego. 

Pozycja w polskich rankingach akademickich:

Najlepsza uczelnia niepubliczna w Polsce według rankingu „Perspektyw" z 2019 r. (nieprzerwanie od 20 lat.).

1

Najlepsza uczelnia ekonomiczna, według rankingu "Perspektyw" z 2018 r.; w 2019 pozostaje na podium wśród najlepszych zajmując 3. miejsce.

3

Jedna z najlepszych uczelni niepublicznych kształcących prawników, 1. miejsce w rankingu "Rzeczpospolitej" z 2016 i 2017 r. i 3. miejsce w 2019 r.


Najlepszy program MBA w Polsce (według rankingu „Perspektyw” z 2018 i 2019 r

Liczba studentów:
9000
Liczba zagranicznych studentów:
2000
Liczba wydziałów:
0
Liczba kierunków:
0
Liczba specjalizacji:
0
Liczba pracowników:
0