UCZELNIE

Politechnika Warszawska

Warszawa ( see on google maps )

Języki wykładowe: polski, angielski

Rok założenia: 1915

Tradycja Politechniki Warszawskiej - największej i najstarszej uczelni technicznej w Polsce - sięga początków XIX wieku. Za datę powstania szkolnictwa technicznego w Warszawie przyjmuje się rok 1826, w którym została otwarta Szkoła Przygotowawcza do studiów technicznych. Politechnikę Warszawską - pierwszą polską uczelnię techniczną - powołano 15 listopada 1915 r. Wówczas studia w języku polskim prowadzono na wydziałach: Architektury, Budowy Maszyn i Elektrotechniki, Chemicznym oraz Inżynierii Budowlanej i Rolnej. Obecnie uczelnia na 32 kierunkach kształci ponad 34 tys. studentów.

Gdyby zadać pytanie - Co wyróżnia Politechnikę Warszawską spośród innych uczelni technicznych Polski? - to spośród wielu czynników należałoby wymienić jako najważniejsze:

  • szeroki zakres tematyki studiów, obejmujący niemal wszystkie dziedziny techniki,
  • wysoką jakość kadry nauczającej,
  • bogate wyposażenie laboratoryjne i zaplecze biblioteczno-informacyjne,
  • rangę uczelni w Europie i na świecie.

W Politechnice zgromadzony jest największy w Polsce potencjał naukowo-badawczy w dziedzinie nauk technicznych. Tu powstaje największa liczba liczących się w kraju i za granicą opracowań naukowych. O randze Politechniki Warszawskiej świadczą liczne umowy o współpracy z innymi uczelniami, wymiana kadry i studentów oraz wspólne programy badawcze.

Żadna z uczelni technicznych w Polsce nie dysponuje tak szerokim wachlarzem kierunków kształcenia, specjalności i specjalizacji dyplomowych. Umożliwia to zaspokojenie indywidualnych zainteresowań młodzieży i potrzeb rynku. Czynnikiem umożliwiającym realizację tak szerokiej oferty są warunki lokalowe i sprzętowe Uczelni. Politechnika posiada wiele gmachów skupionych w dwóch kampusach w centrum Warszawy, zapewniających możliwość organizacji i prowadzenia zajęć w dobrych warunkach. Wyposażenie pracowni w najnowszą aparaturę przekracza znacznie średni poziom krajowy. Rozbudowany system biblioteczny i skomputeryzowany system informacyjny ułatwiają studiowanie i pracę naukową.

Organizacja studiów, w tym punktowy system oceny ich zaawansowania, zgodny ze standardami międzynarodowymi, ułatwiają odbywanie części studiów za granicą. Wynikających stąd korzyści dla studentów nie sposób przecenić, a bliska integracja z Unią Europejską otworzy w tej dziedzinie nowe ogromne możliwości. Nie można wreszcie pominąć bogatej oferty kulturalno-rozrywkowej, jaką Politechnika przedstawia swoim studentom. Czekają na nich kluby, zespoły artystyczne, organizacje społeczne, turystyczne i sportowe. Także łatwy dostęp do instytucji kulturalnych stolicy oraz imprez organizowanych przez inne warszawskie wyższe uczelnie ułatwia zaspokojenie wszechstronnych zainteresowań młodzieży.

Pozycja w międzynarodowych rankingach akademickich:

W najnowszej edycji Rankingu QS World University Rankings by Subject (2015) Politechnika Warszawska ponownie uplasowała się na 1 miejscu wśród polskich uczelni technicznych.W tegorocznym rankingu wzrosła pozycja Uczelni w dziedzinach takich jak informatyka, elektryka i elektronika. Podobnie sytuacja przedstawia się na kierunkach mechaniczno-produkcyjnych oraz samej matematyce, fizyce i astronomii. Ciągle też Politechnika Warszawska jest najlepsza w kraju w dziedzinach takich jak inżynieria chemia, inżynieria materiałowa, a także budownictwo. Choć Uczelnia kojarzona jest głównie ze studiami technicznymi, to nadal zajmujemy drugą pozycję na kierunkach biznesowychW rankingu

U-Multirank,  Politechnika Warszawska zajęła drugie miejsce w kraju wśród uczelni technicznych.Studia zakończone na czas, coraz wyższe przychody z badań oraz zaangażowanie regionalne to największe plusy Politechniki Warszawskiej według najnowszego i największego rankingu U-Multirank.
Na zlecenie Komisji Europejskiej, w ramach kolejnej edycji rankingu, wskazano na najsilniejsze strony Politechniki Warszawskiej. To, co wyróżnia uczelnię to przede wszystkim czas w jakim studenci kończą studia i rozpoczynają pracę w swoich regionach. Dodatkowo, wskazano bardzo duże zaangażowanie w prowadzenie badań we współpracy z jednostkami zewnętrznymi.

Ranking U-Multirank to największy ranking uniwersytetów, który zawiera informacje o 1086 uczelniach wyższych z 74 państw świata, w tym 33 uczelniach z Polski. Stworzone narzędzie pozwala sprawdzić mocne i słabe strony danego uniwersytetu pod kątem różnych kryteriów, takich jak: jakość kształcenia, współpraca międzynarodowa, transfer wiedzy, zaangażowanie w regionie oraz badania.

Pozycja w polskich rankingach akademickich:

Według najnowszego (2014/15) rankingu szkół wyższych tygodnika "Wprost" prezentującego 50 szkół wyższych, których absolwenci są najczęściej poszukiwani przez pracodawców Politechnika Warszawska ponownie zajęła pierwsze miejsce.
Podobnie jak w zeszłym roku Ranking został utworzony na podstawie badania kwestionariuszowego przeprowadzonego wśród prezesów, wiceprezesów, szefów działów HR i innych osób odpowiedzialnych za politykę personalną w 500 największych pod względem przychodów polskich firmach.

Inżynierowie osiągający najwyższe zarobki to osoby, które tytuł magistra inżyniera uzyskały na Politechnice Warszawskiej.  Jak wynika z raportu firmy Sedlak & Sedlak przygotowanego na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2014, połowa absolwentów naszej Uczelni zarabia powyżej 8 000 PLN brutto i jest to najwyższy wynik w badaniu przeprowadzonym wśród absolwentów kierunków technicznych.

 

Liczba studentów:
36000
Liczba zagranicznych studentów:
1500
Liczba wydziałów:
20
Liczba kierunków:
36
Liczba specjalizacji:
0
Liczba pracowników:
4800