UCZELNIE

Politechnika Śląska

Gliwice

Języki wykładowe: polski, angielski

Rok założenia: 1945

Politechnika Śląska to najstarsza uczelnia techniczna w regionie i jedna z największych w kraju. Powstała w 1945 roku jako zaplecze naukowo-dydaktyczne dla najbardziej uprzemysłowionego okręgu w Polsce i jednocześnie jednego z bardziej zindustrializowanych obszarów w Europie – Górnego Śląska.

Na 15 wydziałach Politechniki Śląskiej prowadzonych jest obecnie 50 kierunków studiów i blisko 200 specjalności, obejmujących cały zakres działalności inżynierskiej. Oprócz kierunków technicznych na uczelni można również studiować administrację, logistykę, socjologię i zarządzanie, a także filologię i pedagogikę.

Aktualnie Politechnika Śląska kształci 26,5 tys. studentów, w tym około 20 tys. na studiach stacjonarnych. Uczelnia oferuje studia I stopnia (inżynierskie i licencjackie), II stopnia – magisterskie, III stopnia – doktoranckie oraz podyplomowe. Studia prowadzone są w systemie stacjonarnym oraz niestacjonarnym –zaocznym lub wieczorowym. Na czterech wydziałach Politechniki Śląskiej istnieje możliwość studiowania w języku angielskim.

Misją Politechniki Śląskiej jako uniwersytetu technicznego jest kształcenie profesjonalnych kadr inżynierskich zdolnych sprostać wysokim oczekiwaniom nowoczesnego przemysłu w zakresie przedsiębiorczości i kreowania innowacji oraz prowadzenie badań naukowych finansowanych z różnych źródeł i komercjalizacja ich wyników poprzez transfer nowych technologii i nowych produktów do przedsiębiorstw.

Do tej pory Politechnika Śląska wypromowała ponad 157 tysięcy inżynierów, 4 200 doktoratów oraz 700 habilitacji. Absolwenci uczelni nierzadko zajmują stanowiska kierownicze, dyrektorskie oraz wysokie pozycje w korporacjach przemysłowych, czego dowodzą liczne rankingi prowadzane przez niezależne ośrodki badawcze. Z raportu przeprowadzonego przez firmę Sedlak & Sedlak wynika, że co dwunasty prezes w Polsce ukończył studia właśnie na Politechnice Śląskiej. Z kolei według dziennika „Rzeczpospolita” gliwicka uczelnia znajduje się na trzecim miejscu w kraju pod względem kształcenia ludzi sukcesu.

Według tygodnika „Wprost” uczelnia znajduje się na wysokim czwartym miejscu wśród uczelni w Polsce, których absolwenci są najbardziej poszukiwani przez pracodawców.

 

Liczba studentów:
0
Liczba zagranicznych studentów:
0
Liczba wydziałów:
15
Liczba kierunków:
50
Liczba specjalizacji:
200
Liczba pracowników:
0