UCZELNIE

Politechnika Świętokrzyska

Języki wykładowe: polski, angielski

Rok założenia: 1974

Uczelnia pod obecną nazwą funkcjonuje od 1974 kiedy to została przekształcona z Kielecko-Radomskiej Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Politechnikę Świętokrzyską.

Uczelnia kształci około 11 000 studentów na 17 kierunkach i ponad 50 specjalnościach. Posiada prawa do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w siedmiu dyscyplinach:

  • automatyka i robotyka
  • budownictwo
  • inżynieria środowiska
  • elektrotechnika
  • mechanika
  • budowa i eksploatacja maszyn
  • oraz inżynieria produkcji

 a także prawa do habilitowania w trzech dyscyplinach:

  • budowa i eksploatacja maszyn
  • budownictwo
  • elektrotechnika

Politechnika jest uczelnią w pełni akademicką oferując studia I, II i III stopnia.

Aktualnie Politechnika zatrudnia ponad 470 nauczycieli akademickich.

Bazę lokalową uczelni stanowi, usytuowanych na terenie 22-hektarowego kampusu w centrum miasta, pięć budynków dydaktycznych z halami laboratoryjnymi, unikalne w skali kraju Centrum Laserowych Technologii Metali, nowoczesny gmach Rektoratu i Biblioteki Głównej, hala dydaktyczno-sportowa, audytorium na 600 miejsc, sześć domów akademickich, dwa budynki z lokalami mieszkalnymi, obszerny budynek z siedzibą między innymi „Klubu pod Krechą” oraz hale laboratoryjne i budynki biurowo-dydaktyczne Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn w Dąbrowie k. Kielc – tworząc tzw. „mały kampus” o powierzchni 2,75 hektara.

Liczba studentów:
11000
Liczba zagranicznych studentów:
0
Liczba wydziałów:
5
Liczba kierunków:
17
Liczba specjalizacji:
50
Liczba pracowników:
470