UCZELNIE

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Poznań ( see on google maps )

Języki wykładowe: polski, angielski

Rok założenia: 1919

Od dziewięćdziesięciu lat Poznań zaznacza swoją silną obecność wśród akademickich ośrodków medycznych.  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu jest publiczną uczelnią, która wraz z zapleczem sześciu szpitali klinicznych jest jedną z największych spośród wszystkich medycznych szkół wyższych w kraju. Posiada największą liczbę kierunków i specjalności, a na jej obecną pozycję miał wpływ nie tylko wysoki poziom kształcenia – poparty osiągnięciami naukowymi kadry akademickiej, ale przede wszystkim dziewięćdziesięcioletnia tradycja, która narodziła się wraz z powstaniem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego, w kwietniu 1920 roku.

Uczelnia zatrudnia ponad dwa tysiące osób, z czego połowa stanowi kadrę dydaktyczną wysoko wyspecjalizowanych nauczycieli akademickich. Prawie dwustu z tytułem profesora i stu z tytułem doktora habilitowanego pracowników naukowych umożliwia prowadzenie badań i kształcenie studentów na najwyższym poziomie. Na studia uczęszcza osiem i pół tysiąca słuchaczy, z czego półtora tysiąca stanowią cudzoziemcy. Uczelnia prowadzi również kształcenie na studiach podyplomowych. Dysponuje odpowiednim potencjałem dydaktycznym pozwalającym na prowadzenie studiów magisterskich i doktoranckich. Uczelnia uprawniona jest też do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego.

Pozycja w polskich rankingach akademickich:

-"Perspektywy" Education Foundation and "Rzeczpospolita" magazine university ranking (http://www.ranking.perspektywy.org/): 2002, 2003, 2009 and 2011

-"Wprost" magazine university ranking  (http://szkoly.wprost.pl/ide,22/idk,23/edycja-2010-Szkoly-panstwowe.html): 2003, 2004, 2010

Liczba studentów:
7556
Liczba zagranicznych studentów:
891
Liczba wydziałów:
4
Liczba kierunków:
31
Liczba specjalizacji:
8
Liczba pracowników:
2504FILMY: