UCZELNIE

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

Gdańsk, Gliwice, Poznań

Języki wykładowe: polski

Rok założenia: 2004

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu jest niepaństwową uczelnią zawodową. Utworzona została w 2004 roku decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

Uczelnia kształci na poziomie wyższych studiów zawodowych na kierunkach: Bezpieczeństwo Narodowe, Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Bezpieczeństwo Zdrowotne, Psychologia, Pedagogika i Zarządzanie. W trakcie opracowywania jest wniosek o uruchomienie kierunku Lotnictwo. W swojej ofercie, poza studiami I i II stopnia, posiada również studia podyplomowe i kursy. Uczelnia funkcjonuje nie tylko w Poznaniu, ale też w Gdańsku i Gliwicach, gdzie od kilku lat istnieją Wydziały Studiów Społecznych.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa jest pierwszą w Polsce i jedną z nielicznych w Europie uczelni, gdzie obszar działalności dydaktyczno – wychowawczej stanowi problematyka bezpieczeństwa. Uczelnia daje studentom możliwość rozwoju osobistego. Absolwenci dysponują takimi kompetencjami, które czynią ich osobami atrakcyjnymi na rynku pracy.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa jest pierwszą uczelnią wyższą przygotowującą fachowe kadry w zakresie różnych specjalności bezpośrednio i pośrednio związanych z bezpieczeństwem osobistym, publicznym i jego promocją.

Liczba studentów:
0
Liczba zagranicznych studentów:
0
Liczba wydziałów:
3
Liczba kierunków:
6
Liczba specjalizacji:
0
Liczba pracowników:
0FILMY: