UCZELNIE

Gdański Uniwersytet Medyczny

Gdańsk

Języki wykładowe: polski,angielski

Rok założenia: 1945

Ponad 6000 studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych kształci Gdański Uniwersytet Medyczny. Wśród nich jest blisko 700 studentów zagranicznych, co stanowi 10 proc. wszystkich żaków w Uczelni. To także ponad połowa wszystkich obcokrajowców studiujących w Gdańsku. Na dwóch kierunkach – lekarskim i farmacji zajęcia prowadzone są wyłącznie w języku angielskim.

Studenci korzystają z dogodnie zlokalizowanego osiedla studenckiego i nowoczesnej biblioteki naukowej. Do swojej dyspozycji mają również studencki klub „Medyk”.

Uczelnia intensywnie rozwija badania naukowe, czego dowodem są jej czołowe pozycje w rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz liczne wyróżnienia dla pracowników. Gdański Uniwersytet Medyczny stale modernizuje bazę dydaktyczną i kliniczną. W 2011 roku zakończyła się budowa Centrum Medycyny Inwazyjnej, finansowana z budżetu państwa kwotą 480 mln PLN. To pierwsza tego typu inwestycja na Pomorzu od ponad 30 lat. Nowy szpital składa się z kilku części, w których mieści się 12 oddziałów zabiegowych. W Centrum jednocześnie może być hospitalizowanych 311 pacjentów. Centrum Medycyny Inwazyjnej ma również część dydaktyczną, na którą składa się audytorium z 288 miejscami dla słuchaczy oraz sale seminaryjne. Na dachu budynku powstało lądowisko dla śmigłowców, które bezpośrednio połączone jest z oddziałem ratunkowym.

Gdański Uniwersytet Medyczny prowadzi aktywną wymianę międzynarodową w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”, jak również uczestniczy w pracach sieci uniwersytetów bałtyckich Baltic Sea Region University Network (BSRUN) i ScanBalt.

GUMed sprawuje opiekę zdrowotną nad mieszkańcami Pomorza i sąsiadujących regionów oraz popularyzuje wiedzę z zakresu profilaktyki chorób i zdrowego stylu życia. Uczelnia jest organizatorem Medycznego Dnia Nauki i Pikniku na Zdrowie, imprez, które służą podnoszeniu świadomości prozdrowotnej w naszym województwie.

Od 2011 r. Uczelnia jest członkiem projektu Study in Pomorskie, służącego promocji międzynarodowej uczelni wyższych województwa pomorskiego.

Pozycja w polskich rankingach akademickich:

12 miejsce wśród uczelni akademickich w Rankingu Szkół Wyższych 2013 Rzeczpospolitej i Perspektyw

Liczba studentów:
6754
Liczba zagranicznych studentów:
750
Liczba wydziałów:
4
Liczba kierunków:
19
Liczba specjalizacji:
0
Liczba pracowników:
1659FILMY: