UCZELNIE

Uniwersytet Łódzki

Łódź

Języki wykładowe: angielski, polski

Rok założenia: 1945

Jest jedną z wiodących i najbardziej prestiżowych uczelni w centralnej Polsce. Uniwersytet Łódzki posiada Certyfikaty Jakości Kształcenia i jest akredytowany przez polskie Ministerstwo Edukacji. Dyplomy UŁ są honorowane we wszystkich krajach Europy i w Chinach. Szkoła oferuje nowoczesne programy studiów w języku polskim i angielskim. Dodatkowo, cudzoziemcy mogą podejmować naukę w Studium Języka Polskiego, najstarszym ośrodku tego typu w kraju. Uczelnia posiada jedną z największych bibliotek w Polsce, a także nowoczesne Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne. Na Uniwersytecie Łódzkim można uzyskać podwójne dyplomy z zakresu zarządzania (Uniwersytet w Lyonn, Francja), translatoryki (Uniwersytet Strasbourg, Francja) czy dyplom MBA (University of Maryland, USA).

Pozycja w międzynarodowych rankingach akademickich:

World University Rankings 2012 - 601 position

Webometrics Ranking of World Universities - 639 position

Pozycja w polskich rankingach akademickich:

Ranking "Perspektywy" 2012 - 24 position

Liczba studentów:
47000
Liczba zagranicznych studentów:
600
Liczba wydziałów:
12
Liczba kierunków:
40
Liczba specjalizacji:
150
Liczba pracowników:
2360FILMY: