Uniwersytet Łódzki

<< POWRÓT

Informatyka - studia licencjackie

APLIKUJ

Uniwersytet Łódzki

Wydział Matematyki i Informatyki

Typ:
Licencjat
Tryb:
dzienne
Czas trwania:
6 semestrów
Języki:
angielski
Egzaminy wstępne:
 • Język angielski
Wymagane dokumenty:
 • Dyplom ukończenia szkoły średniej
 • Gaokao
 • Jeden z poniższych certyfikatów: Certyfikat języka angielskiego FCE, Certyfikat języka angielskiego CAE, Certyfikat języka angielskiego CPE, Certyfikat języka angielskiego TOEFL, Certyfikat języka angielskiego BEC poziom VANTAGE, Certyfikat języka angielskiego BEC poziom HIGHER, Certyfikat języka angielskiego IELTS - wynik min.6.0, Certyfikat języka angielskiego CEIBT
 • Kopia paszportu (strona ze zdjęciem)
 • Kopia wizy
 • Polisa ubezpieczeniowa na zdrowie
 • Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej
 • Potwierdzenie opłaty za studia
 • Potwierdzenie prawa do rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia w kraju pochodzenia
 • Wykaz ocen ze świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • Zaświadczenie o stanie zdrowia
 • Zdjęcia biometryczne (4 szt.)
Uzyskany tytuł:
Licencjat z systemów informatycznych IT
Pozycja kursu w rankingu:
0
Ocena studenta:
0

Program obejmuje inżynierie oprogramowania, sieci komputerowych, programowania wizualnego, portali internetowych, grafiki komputerowe i zagadnienia związane ze sztuczną inteligencją. Absolwenci pierwszego poziomu programu Computer Science nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie: programowania, wdrażania i weryfikacji komponentów oprogramowania komputerowego, nadzoru nad średniej wielkości systemami komputerowymi oraz praktyczne wykorzystanie komputera. Absolwent może znaleźć zatrudnienie jako administrator systemów komputerowych, asystent programista, webmaster, operator systemów informatycznych.
FILMY: