UCZELNIA: KURSY

POZOSTAŁE KURSY:

Wydział Filologiczny

Uniwersytet Łódzki

<< POWRÓT

Filologia angielska - studia licencjackie

APLIKUJ

Uniwersytet Łódzki

Wydział Filologiczny

Typ:
Licencjat
Tryb:
dzienne
Czas trwania:
6 semestrów
Języki:
angielski
Egzaminy wstępne:
 • Język angielski
 • Język polski
Wymagane dokumenty:
 • Certyfikat języka angielskiego
 • Dyplom ukończenia szkoły średniej
 • Gaokao
 • Kopia paszportu (strona ze zdjęciem)
 • Kopia wizy
 • Polisa ubezpieczeniowa na zdrowie
 • Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej
 • Potwierdzenie opłaty za studia
 • Potwierdzenie prawa do rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia w kraju pochodzenia
 • Wykaz ocen ze świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • Zaświadczenie o stanie zdrowia
 • Zdjęcia biometryczne (4 szt.)
Uzyskany tytuł:
Licencjat z filologii angielskiej
Pozycja kursu w rankingu:
0
Ocena studenta:
0

Studia te umożliwiają systematyczne poznawanie zagadnień literackich i językoznawczych zarówno w wymiarze historycznym jak i z uwzględnieniem problematyki współczesnej, kompetentnie kształtując umiejętności mówienia i pisania w języku angielskim.Przykładowe tematy oferowanych zajęć: język w kontekstach interkulturowych, akcenty języka angielskiego, język w czasie i przestrzeni, współczesny dramat brytyjski, brytyjska popkultura czy literatura fantasy.
FILMY: