Uniwersytet Łódzki

<< POWRÓT

Ekonomia - specjalizacja: Europeistyka

APLIKUJ

Uniwersytet Łódzki

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Typ:
Licencjat
Tryb:
dzienne
Czas trwania:
6 semestrów
Języki:
angielski
Egzaminy wstępne:
 • Język angielski
Wymagane dokumenty:
 • Dyplom ukończenia szkoły średniej
 • Gaokao
 • Jeden z poniższych certyfikatów: Certyfikat języka angielskiego FCE, Certyfikat języka angielskiego CAE, Certyfikat języka angielskiego CPE, Certyfikat języka angielskiego TOEFL, Certyfikat języka angielskiego BEC poziom VANTAGE, Certyfikat języka angielskiego BEC poziom HIGHER, Certyfikat języka angielskiego IELTS - wynik min.6.0, Certyfikat języka angielskiego CEIBT
 • Kopia paszportu (strona ze zdjęciem)
 • Kopia wizy
 • Polisa ubezpieczeniowa na zdrowie
 • Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej
 • Potwierdzenie opłaty za studia
 • Potwierdzenie prawa do rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia w kraju pochodzenia
 • Wykaz ocen ze świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • Zaświadczenie o stanie zdrowia
 • Zdjęcia biometryczne (4 szt.)
Uzyskany tytuł:
Licencjat z ekonomii
Pozycja kursu w rankingu:
0
Ocena studenta:
0

Studia na kierunku Ekonomia - specjalizacja: Europeistyka mają charakter interdyscyplinarny, pozwalający uzyskać teoretyczną i praktyczną wiedzę z obszaru zjawisk zachodzących w krajach Europy oraz zagadnień gospodarczych, politycznych, społecznych, kulturowych i prawnych związanych z funkcjonowaniem Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej.
FILMY: