Uniwersytet Łódzki

<< POWRÓT

Business Management

APLIKUJ

Uniwersytet Łódzki

Wydział Zarządzania

Typ:
Licencjat
Tryb:
dzienne
Czas trwania:
6 semesters
Języki:
Angielski
Egzaminy wstępne:
 • Język angielski
Wymagane dokumenty:
 • Dyplom ukończenia szkoły średniej
 • Gaokao
 • Jeden z poniższych certyfikatów: Certyfikat języka angielskiego FCE, Certyfikat języka angielskiego CAE, Certyfikat języka angielskiego CPE, Certyfikat języka angielskiego TOEFL, Certyfikat języka angielskiego BEC poziom VANTAGE, Certyfikat języka angielskiego BEC poziom HIGHER, Certyfikat języka angielskiego IELTS - wynik min.6.0, Certyfikat języka angielskiego CEIBT
 • Kopia paszportu (strona ze zdjęciem)
 • Kopia wizy
 • Polisa ubezpieczeniowa na zdrowie
 • Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej
 • Potwierdzenie opłaty za studia
 • Potwierdzenie prawa do rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia w kraju pochodzenia
 • Wykaz ocen ze świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • Zaświadczenie o stanie zdrowia
 • Zdjęcia biometryczne (4 szt.)
Uzyskany tytuł:
Licencjat z zarządzania
Pozycja kursu w rankingu:
0
Ocena studenta:
0

Program umożliwia studentom zdobycie wiedzy w zakresie metod i technik zarządzania. Absolwenci nabywają kwalifikacje i umiejętności przydatne do wspierania zarządzanie i rozwoju przedsiębiorstw. Celem kierunku jest tworzenie wysoko wykwalifikowanych kadr zdolnych do pracy w zglobalizowanym środowisku. Program umożliwia studentom zdobycie wiedzy w zakresie metod i technik zarządzania. Absolwenci nabywają kwalifikacje i umiejętności przydatne do wspierania zarządzanie i rozwoju przedsiębiorstw. Celem kierunku jest tworzenie wysoko wykwalifikowanych kadr zdolnych do pracy w zglobalizowanym środowisku. Program umożliwia studentom zdobycie wiedzy w zakresie metod i technik zarządzania. Absolwenci nabywają kwalifikacje i umiejętności przydatne do wspierania zarządzanie i rozwoju przedsiębiorstw. Celem kierunku jest tworzenie wysoko wykwalifikowanych kadr zdolnych do pracy w zglobalizowanym środowisku.
FILMY: