Uniwersytet Łódzki

<< POWRÓT

Marketing międzynarodowy - studia magisterskie

APLIKUJ

Uniwersytet Łódzki

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Typ:
Magister
Tryb:
dzienne
Czas trwania:
4 semestry
Języki:
angielski
Egzaminy wstępne:
 • Język angielski
Wymagane dokumenty:
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem
 • Gaokao
 • Kopia paszportu (strona ze zdjęciem)
 • Kopia wizy
 • Polisa ubezpieczeniowa na zdrowie
 • Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej
 • Potwierdzenie opłaty za studia
 • Potwierdzenie prawa do rozpoczęcia studiów drugiego stopnia w kraju pochodzenia
 • Wykaz ocen ze świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • Zaświadczenie o stanie zdrowia
 • Zdjęcia biometryczne (4 szt.)
Uzyskany tytuł:
Magister stosunków międzynarodowych
Pozycja kursu w rankingu:
0
Ocena studenta:
0

Program studiów obejmuje przedmioty z zakresu zarządzania międzynarodowego odnoszące się do głównych wyzwań i problemów przed którymi stoją przedsiębiorstwa i instytucje, działające w różnorodnym środowisku kulturowym, ekonomicznym i politycznym. Unikalną cechą programu jest połączenie wiedzy akademickiej z praktyką – zajęcia są prowadzone przez wykładowców akademickich oraz praktyków mających doświadczenie w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami produkcyjnymi, handlowymi, usługowymi oraz organizacjami non-profit.
FILMY: