Uniwersytet Łódzki

<< POWRÓT

Marketing międzynarodowy - studia licencjackie

APLIKUJ

Uniwersytet Łódzki

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Typ:
Licencjat
Tryb:
dzienne
Czas trwania:
6 semestrów
Języki:
angielski
Egzaminy wstępne:
 • Język angielski
Wymagane dokumenty:
 • Dyplom ukończenia szkoły średniej
 • Gaokao
 • Jeden z poniższych certyfikatów: Certyfikat języka angielskiego FCE, Certyfikat języka angielskiego CAE, Certyfikat języka angielskiego CPE, Certyfikat języka angielskiego TOEFL, Certyfikat języka angielskiego BEC poziom VANTAGE, Certyfikat języka angielskiego BEC poziom HIGHER, Certyfikat języka angielskiego IELTS - wynik min.6.0, Certyfikat języka angielskiego CEIBT
 • Kopia paszportu (strona ze zdjęciem)
 • Kopia wizy
 • Polisa ubezpieczeniowa na zdrowie
 • Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej
 • Potwierdzenie opłaty za studia
 • Potwierdzenie prawa do rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia w kraju pochodzenia
 • Wykaz ocen ze świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • Zaświadczenie o stanie zdrowia
 • Zdjęcia biometryczne (4 szt.)
Uzyskany tytuł:
Licencjat ze stosunków międzynarodowych
Pozycja kursu w rankingu:
0
Ocena studenta:
0

Program studiów obejmuje przedmioty z zakresu zarządzania międzynarodowego odnoszące się do głównych wyzwań i problemów przed którymi stoją przedsiębiorstwa i instytucje, działające w różnorodnym środowisku kulturowym, ekonomicznym i politycznym. Unikalną cechą programu jest połączenie wiedzy akademickiej z praktyką – zajęcia są prowadzone przez wykładowców akademickich oraz praktyków mających doświadczenie w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami produkcyjnymi, handlowymi, usługowymi oraz organizacjami non-profit.
FILMY: