Uniwersytet Łódzki

<< POWRÓT

Międzynarodowe Gender Studies

APLIKUJ

Uniwersytet Łódzki

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Typ:
Magister
Tryb:
dzienne
Czas trwania:
4 semestry
Języki:
angielski
Egzaminy wstępne:
 • Język angielski
Wymagane dokumenty:
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem
 • Gaokao
 • Jeden z poniższych certyfikatów: Certyfikat języka angielskiego FCE, Certyfikat języka angielskiego CAE, Certyfikat języka angielskiego CPE, Certyfikat języka angielskiego TOEFL, Certyfikat języka angielskiego BEC poziom VANTAGE, Certyfikat języka angielskiego BEC poziom HIGHER, Certyfikat języka angielskiego IELTS - wynik min.6.0, Certyfikat języka angielskiego CEIBT
 • Kopia paszportu (strona ze zdjęciem)
 • Kopia wizy
 • Polisa ubezpieczeniowa na zdrowie
 • Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej
 • Potwierdzenie opłaty za studia
 • Potwierdzenie prawa do rozpoczęcia studiów drugiego stopnia w kraju pochodzenia
 • Wykaz ocen ze świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • Zaświadczenie o stanie zdrowia
 • Zdjęcia biometryczne (4 szt.)
Uzyskany tytuł:
Magister stosunków międzynarodowych
Pozycja kursu w rankingu:
0
Ocena studenta:
0

Absolwenci programu posiadamy szeroką wiedzę w zakresie organizacji międzynarodowych, praw człowieka, polityki mniejszości, funkcjonowania mediów i ich wpływ na życie społeczno-politycznej. Pogram nauczania obejmuje również praktyczny coaching w ubieganiu się o pracę w Komisji Europejskiej.
FILMY: