Uniwersytet Łódzki

<< POWRÓT

Ekohydrologia

APLIKUJ

Uniwersytet Łódzki

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Typ:
Magister
Tryb:
dzienne
Czas trwania:
4 semestry
Języki:
angielski
Egzaminy wstępne:
 • Język angielski
Wymagane dokumenty:
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na jednym z takich kierunków jak: biologia, ekologia, geografia, ochrona środowiska, hydrologia lub inny pokrewny.
 • Gaokao
 • Kopia paszportu (strona ze zdjęciem)
 • Kopia wizy
 • Polisa ubezpieczeniowa na zdrowie
 • Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej
 • Potwierdzenie opłaty za studia
 • Potwierdzenie prawa do rozpoczęcia studiów drugiego stopnia w kraju pochodzenia
 • Zaświadczenie o stanie zdrowia
 • Zdjęcia biometryczne (4 szt.)
Uzyskany tytuł:
Magister kierunku Ochrona środowiska - specjalizacja: Ekohydrologia
Pozycja kursu w rankingu:
0
Ocena studenta:
0

Jets to unikalny program realizowany przez Uniwersytet Łódzki i Międzynarodowy Instytut Polskiej Akademii Nauk - Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii pod auspicjami UNESCO.
FILMY: