UCZELNIE

FILTRUJ

Uczelnie oferujące programy w obszarze:


UCZELNIE

W Polsce działa ok. 500 szkół wyższych. Zdecydowana większość tych instytucji jest pozytywnie oceniana przez Państwową Komisję Akredytacyjną, oferując wysokiej jakości programy edukacyjne dla studentów z całego świata.

PACE Foundation współpracuje z następującymi uczelniami:

Akademia Medyczna w Łodzi

Publiczna

Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów (GFKM)

Prywatna

Gdański Uniwersytet Medyczny

Publiczna

Politechnika Gdańska

Publiczna

Politechnika Śląska

Publiczna

Politechnika Świętokrzyska

Publiczna

Politechnika Warszawska

Publiczna

Politechnika Łódzka

Publiczna

Społeczna Akademia Nauk (Clark University)

Prywatna

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH)

Publiczna

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Publiczna

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Publiczna

Uniwersytet Szczeciński

Publiczna

Uniwersytet Łódzki

Publiczna

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

Prywatna

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych w Łodzi

Prywatna
FILMY: