UCZELNIE

FILTRUJ

Uczelnie oferujące programy w obszarze:


UCZELNIE

W Polsce działa ok. 500 szkół wyższych. Zdecydowana większość tych instytucji jest pozytywnie oceniana przez Państwową Komisję Akredytacyjną, oferując wysokiej jakości programy edukacyjne dla studentów z całego świata.

PACE Foundation współpracuje z następującymi uczelniami:

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Prywatna

Akademia Leona Koźmiskiego

Prywatna

Akademia Medyczna w Łodzi

Publiczna

Politechnika Gdańska

Publiczna

Politechnika Śląska

Publiczna

Politechnika Świętokrzyska

Publiczna

Politechnika Warszawska

Publiczna

Politechnika Łódzka

Publiczna

Społeczna Akademia Nauk (Clark University)

Prywatna

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH)

Publiczna

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Publiczna

Uniwersytet SWPS

Prywatna

Uniwersytet Szczeciński

Publiczna

Uniwersytet Łódzki

Publiczna

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

Prywatna

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych w Łodzi

Prywatna